LovOrg Utveckling AB

Från ax till limpa. Och lite mer.

 Välkommen till LovOrg Utveckling AB och Åsa Lovén!


Jag erbjuder tjänster inom hela HR- och löneområdet som gör det möjligt att skapa förutsättning för förändring.

Med lång erfarenhet som process- och  projektledare inom HR/IT, lön och administration och fokus på utveckling och förändring, kan jag bidra till att du kommer vidare.

Baserat på resultat från förstudier och utredningar ger jag förslag på åtgärder som passar dina mål och din organisation.

Jag leder också implementering av organisatoriska eller IT-relaterade förändringar (nytt HR- och/eller lönesystem, ny organisation). Och har du behov av att identifiera krav inför en kommande upphandling, så vänder du dig förstås till mig.

Vid behov kan jag också erbjuda dig chefsstöd och mentorskap. Eller om du har behov av att individuellt utveckla någon av dina talanger.

Jag undervisar och föreläser även på utbildningar inom Yrkeshögskolan, framförallt inom HR och lön.

Har även skrivit boken "HR & Lön - verksamhetsbaserad processutveckling" (ISBN 978-91-7565-487-4), som du kan läsa mer om och beställa om du kikar på en annan sida.

Hösten 2019 utkommer min nästa bok som handlar om att skapa mervärde genom tjänster inom lön och HR. Utgångspunkten är systemförvaltningen men boken kan läsas av alla som funderar på skillnaden mellan att skapa en rapport och erbjuda en tjänst.


LovOrg Utveckling AB

Org. nr 559017-2945

Tel. 46 709 890 808